© Προμηθεύς Πυρφόρος, Βασιλική Π. Δεδούση

Προμηθεύς Πυρφόρος, Βασιλική Π. Δεδούση © Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή


3 Ιουλίου 2008

2008-06-27 18:44:47

2008-06-27 18:44:47
                               

ΑΘΗΝΑ                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΟΡΟΣ                 
 
 
 
ΑΘΗΝΑ
 
ΧΟΡΟΣ
 
 
ΑΘΗΝΑ               
 
 
ΧΟΡΟΣ
 
ΑΘΗΝΑ
 
 
 
ΧΟΡΟΣ
 
 
 
ΑΘΗΝΑ

Για αιώνες ο Κρόνος-Χρόνος ,
ευνουχιστής , πανούργος,
φιλοπάτωρ,
των  σκήπτρων  τ΄ Ουρανού σφετεριστής,
την πλάση διαφέντευε
και χρυσή την εποχή του την είπαν
μιας κι όλα έρρεαν
όλα, τα πάντα,
άπαντα
σε ροή γαλήνια,  ατελεύτητη
 
ΡΕΑ, ΡΕΑ, ΡΕΑ
αδερφή και  ομόκλινη
κινείς  με σοφία τα πράγματα
στο χρυσό του βασίλειο.
 
Για αιώνες,
 
από φόβο
που τα μέλη του έλυνε
 
τ΄ αθάνατα παιδιά του
κατάπινε άστοργα
 
από φόβο,
 
την εξουσία μη χάσει
κι αδύναμος ξοριστεί
σαν το γεννήτορα.
 
από φόβο,
μην  πάνω του πέσουν
τα ουράνια πάθη,
 
από φόβο
τέτοια που έκανε
παρόμοια μη λάβει,
τα παιδιά του
ο θεός ο Τιτάνιος
κατάπινε άστοργα.
 
 
 
 
                               
                                                                               
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :